Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Κατερίνης “Παιδεία Παράδοσης”