Μαθήματα

Στα μαθήματα παραδοσιακών και λαϊκών χορών διδάσκονται χοροί από όλες τις περιοχές της Ελλάδος και του Ελληνισμού γενικότερα, όπου ταυτόχρονα αναδεικνύονται και η μουσική αλλά και τα έθιμα που τους συνοδεύουν.
Αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης αποτελεί και το δημοτικό τραγούδι με τα μαθήματα να περιλαμβάνουν παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα συνδυάζοντας πάντα τα φωνητικά μαθήματα με την ιστορία της μουσικής.