Μουσικοκινητική Αγωγή παιδιών

Η μουσικοκινητική αγωγή θεωρείται μία από τις πλέον σύγχρονες μεθόδους ανάπτυξης του παιδιού. Συνδυάζοντας πολλαπλά οφέλη, με βασικό εργαλείο ό,τι πολυτιμότερο για το παιδί…το παιχνίδι, αναπτύσσεται τόσο σωματικά όσο και διανοητικά.

Σε ό,τι αφορά τη σωματική ανάπτυξη, μέσω της μουσικής και της κίνησης, το παιδί αποκτά καλύτερη αντίληψη του χώρου σε σχέση με το σώμα και τις κινήσεις του. Εξασκείται σε δραστηριότητες ορθοσωμίας προσπαθώντας να πετύχει συνδυασμό κινήσεων με ισορροπία και πειθαρχία. Συμβάλλει έτσι στην ορθή ανάπτυξη του μυοσκελετικού του συστήματος.

Σε ό,τι αφορά τη διανοητική και συναισθηματική ανάπτυξη, με τη μουσικοκινητική αγωγή, συμμετέχοντας στις μουσικοκινητικές μας δραστηριότητες το παιδί νιώθει να ανήκει και να αποτελεί μέλος μιας ομάδας, μιας οικογένειας, είναι μεταξύ φίλων και η κοινωνικοποίησή του επιτυγχάνεται μέσα από το παιχνίδι. Έτσι τονώνεται η αυτοπεποίθησή του και του δημιουργείται ένα αίσθημα ευθύνης καθώς νιώθει να είναι χρήσιμο και απαραίτητο μέλος μιας κοινωνικής ομάδας, ώστε να λειτουργήσει αρμονικά στο σύνολό της. Καλείται να αναλάβει πρωτοβουλίες και να ενεργήσει με τρόπο τέτοιο, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος ενός ομαδικού μουσικοχορευτικού παιχνιδιού. Έρχεται σε επαφή και γνωριμία με μουσικά όργανα όπως μεταλλόφωνο, ξυλόφωνο, φλογέρα κ.α., αναπτύσσοντας και βελτιώνοντας έτσι τις καλλιτεχνικές και διανοητικές του δεξιότητες. Καλλιεργεί την αγάπη για τον χορό και τη μουσική, αναπτύσσοντας παράλληλα φαντασία και λόγο.

Τι είναι η μουσικοκινητική αγωγή

Με τον όρο μουσικοκινητική αγωγή αναφερόμαστε στο συνδυασμό της μουσικής και της κίνησης με την αγωγή. Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη αγωγή, που απευθύνεται σε παιδιά όλων των ηλικιών, με στόχο να καλλιεργήσουν τις σωματικές, πνευματικές και ψυχικές τους ανάγκες. Εμπνευστής της μεθόδου ήταν ο Carl Orff Γερμανός συνθέτης και μουσικοπαιδαγωγός του 20ού αιώνα. Η μέθοδος του Carl Orff συνδυάζει το λόγο με τη μουσική και την κίνηση, το τραγούδι με τον αυτοσχεδιασμό και τη χρήση μουσικών οργάνων.

Το αρχαιοελληνικό τρίπτυχο λόγου-μέλους-κίνησης με συνδετικό στοιχείο τον ρυθμό αποτελεί την κεντρική ιδέα της προσέγγισης της μουσικής εκπαίδευσης από τον Orff. Η μέθοδος αυτή ανάγεται στο έργο Schulwerk του 1930, η οποία αποτελεί μια συλλογή μικρών κομματιών, που σκοπό έχουν να δείξουν στο μαθητή τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά της μουσικής, έννοιες όπως χροιά, ρυθμός, επανάληψη κλπ. Η μέθοδος προτείνει την ευρεία χρήση διαφόρων κρουστών οργάνων, αλλά και το συνδυασμό της μουσικής με τον χορό, την κίνηση, το παιχνίδι και τον αυτοσχεδιασμό.

Ανέκαθεν τα παιδιά δεν συμπαθούν τη μελέτη. Θα προτιμούσαν να παίζουν, και εάν έχετε τα ενδιαφέροντά τους στο επίκεντρο, τότε θα τους επιτρέψετε να μαθαίνουν ενώ παίζουν. – Carl Orff

Στην πράξη, ο δάσκαλος είναι ελεύθερος να προσαρμόσει τη μέθοδο στις δυνατότητες των παιδιών, τη διαθεσιμότητα σε μουσικά όργανα και στα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μαθητών. Το πιο σημαντικό είναι ότι στη μουσικοκινητική αγωγή η διδασκαλία γίνεται μέσα από το παιχνίδι και τη βιωματική εμπειρία σε μία διαρκή εναλλαγή ήχων, κινήσεων, χρωμάτων και αισθήσεων! Είναι μια καλλιτεχνική δραστηριότητα που βοηθά τα παιδιά να ξεδιπλώσουν τα ταλέντα τους με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο!

Τι περιμένουμε με τη μουσικοκινητική αγωγή

  • Να προσφέρει πρότυπη μουσική καθοδήγηση και διδασκαλία σε βρέφη και νήπια σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα για την ανάπτυξη του μουσικού ταλέντου.
  • Ευρήματα μελετών των τελευταίων χρόνων υποδεικνύουν ότι η περίοδος από τη γέννηση ως την ηλικία των τριών και στην συνέχεια ως πέντε χρόνων είναι η πιο σημαντική για την ανάπτυξη του μουσικού ταλέντου, όπως είναι άλλωστε και για την ανάπτυξη άλλων ικανοτήτων και στοιχείων της ανθρώπινης προσωπικότητας.
  • Βασισμένο πάνω στην γενική αρχή ότι η μουσική μαθαίνεται με τον ίδιο τρόπο που μαθαίνεται και η γλώσσα, το Πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ενός πλούσιου σε μουσικά ερεθίσματα περιβάλλοντος με έντονα χαρούμενο και παιγνιώδη χαρακτήρα.
  • Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι να οδηγήσει τα παιδιά στην ανάπτυξη μίας φυσικής σχέσης με τη μουσική, στα πλαίσια της οποίας τα παιδιά θα χειρίζονται τη μουσική με την ίδια φυσικότητα και πληρότητα που χειρίζονται τη γλώσσα ως μέσο έκφρασης.
  • Τελικός στόχος του προγράμματος είναι να οδηγήσει τα παιδιά σε μουσική ετοιμότητα. Μουσική ετοιμότητα είναι η ικανότητα να τραγουδούν σωστά, και να μπορούν να νιώθουν και να αναπαράγουν τον παλμό και τη ρυθμική διάρθρωση της μουσικής. Έτσι θα μπορούν να λειτουργούν μουσικά στην καθημερινή τους ζωή ως παιδιά και αργότερα ως ενήλικες, αλλά και προκειμένου να είναι μουσικά έτοιμα για να εισαχθούν με επιτυχία στην εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου.

Η μουσική ανά ηλικιακό στάδιο

Στην πρώτη νηπιακή ηλικία
Είναι ένα μέσο έκφρασης των συναισθημάτων, αφού το παιδί κινητοποιείται μέσα από τη μελώδια, το ρυθμό και το τραγούδι και συνδέεται συναισθηματικά με το περιβάλλον του.

Στην προσχολική ηλικία
Μεταμορφώνεται σε ένα μέσο διασκέδασης εξερεύνησης του εαυτού του. Είναι, επίσης, και ένα μέσο κατανόησης και έκφρασης των συναισθημάτων του μέσα από παιχνίδια μουσικοκινητικής.

Στη σχολική ηλικία
Η μουσική γίνεται μια εφαρμοσμένη τέχνη και στην εφηβεία γίνεται μέσο δημιουργίας και έκφρασης.

Σε ποια παιδιά απευθύνεται

Με το σύστημα Orff μπορεί να ασχοληθεί κάθε παιδί και όχι απαραίτητα ένα μουσικό ταλέντο. Ένας έμπειρος δάσκαλος μπορεί να ανακαλύψει αν το παιδί έχει ταλέντο στη μουσική και να προτείνει μουσικό όργανο. Φυσικά το παιδί μπορεί από μόνο του να δείξει ενδιαφέρον για κάποιο συγκεκριμένο μουσικό όργανο. Το μάθημα της Μουσικοκινητικής Αγωγής απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας και γίνεται ομαδικά.

Η μουσικοκινητική αγωγή είναι βιωματική και όχι απλά στείρα μάθηση. Συμπεριλαμβάνει την “αγωγή” του σώματος, της ψυχής και του νου. Η μουσικοκινητική αγωγή, λοιπόν, είναι ελευθερία, διασκέδαση, κίνηση, αγωγή.

Η μουσικοκινητική αγωγή στην Κατερίνη

Το μάθημα, στην “Παιδεία Παράδοσης” απευθύνεται σε ηλικίες παιδιών από 4 έως 5 ετών. Ο χώρος είναι κατάλληλα διαμορφωμένος, με όλες τις απαραίτητες παροχές, για να αναδείξει την εμπειρία της μουσικοκινητικής στα παιδιά που θα παρακολουθήσουν τα συγκεκριμένα μαθήματα.