Μακεδονικούς χορούς από τη Γουμένισσα παρουσίασε ο σύλλογος Παιδεία Παράδοσης (2)