Μωραϊτικα-κάλαντα-και-κάλαντα-της-Ηπείρου-από-τη-χορωδία-του-συλλόγου-1