Φέρνουμε τα παιδιά μας σε επαφή με το ρυθμό, τη μελωδία, την κίνηση, το τραγούδι και τον χορό